jueves, 10 de mayo de 2012

ESPILL FOSC

Imatge presa de la xarxa
ESPILL FOSCStrumming my pain with his fingers
Roberta Flack
No ets ni tan sols la veu tremolosa de l’altra cara de l’espill, el revers de la fulla amerada de la pluja que creix a l’altra riba de la superfície d’argent, l’agonia de l’ona exsangüe de mar picada en el pensament viu del mercuri que traspassa tota mirada, l’altra comissura del cor rebutjant les icones embriagues del cels en sal, l’abandó del diamant en les natges del buit de la vida torbada en l’instant de les llums exhaurides que no mostra l’egoïsme ni la tristesa compartida del petit somni que suaument fereix la memòria i apaivaga amb la cançó de l’engany el retorn darrer del viatge que és somrís xiulat en el vaivé dels pètals descavalcats de l’espill…

(de Els colps de la sal, 2012)


ESPILL FOSC
Strumming my pain with his fingers
Roberta Flack
No eres ni siquiera la voz temblorosa de la otra cara del espejo, el envés de la hoja merada de la lluvia que crece en la otra orilla de la superficie de plata, la agonía de la ola exangüe de mar picada en el pensamiento vivo del mercurio que traspasa toda mirada, la otra comisura del corazón rehusando los iconos ebrios de los cielos en sal, el abandono del diamante en las nalgas del vacío de la vida turbada en el instante de las luces extintas que no muestra el egoísmo ni la tristeza compartida del sueñecillo que suavemente hiere la memoria y seda con la canción del engaño el retorno último del viaje que es sonrisa silbada en el vaivén de los pétalos descabalgados del espejo…

No hay comentarios:

Publicar un comentario