lunes, 21 de julio de 2014

DE MATINET

Imatge presa de la xarxaDE MATINET
Ella sura, a despit d’Ofèlia, a l’estany,
com un vaixell bermell de pètals tímids…

(Pulsions, 2014)

TEMPRANO
Ella, a despecho de Ofelia, flota en el estanque,
tal una nave bermeja de tímidos pétalos…

No hay comentarios:

Publicar un comentario