miércoles, 21 de agosto de 2013

A L’ENTREMARGE

Imatge presa de la xarxa
A L’ENTREMARGE

Sóc l’únic pont de la consciència de la teua ferida de mort.
Ets només l’empremta de les meus pors:

els peixos de la solitud abrupta naden en rotgle
l’apetit del rellotge,
com l’alta fornicació en triangle obscé,
homenatge a l’André Cruchaga)


Sóc paraula-solc esvanida en la buidesa del crit,
la fluència del llenguatge perdut al bosc
de les ombres.
Ets la multitud de significats de la tristesa
entre barrots,
garjola al mar dels silencis,
polifonia dels sentits evalotats a la darrera
cambra de la flor esmorteïda,
mentre el vent tira del desig i esbufega
l’alé del cànter del poema
i bada el centre del dolor a les parpelles:


el temps passa com cristal adventici pel teu cos,
però no hi ha passió per a la sang
que et consumeix,
car Ella dugué les pors del vent,
homenatge a Gonca Özmen)

(de Pregonares la llum, 2013)
EN EL ENTREMARGEN

Soy el único puente de la conciencia de tu herida de muerte.
Eres sólo la huella de mis miedos:


los peces de la soledad abrupta nadan en corro
el apetito del reloj,
como la alta fornicación en triángulo obsceno,
homenaje a André Cruchaga)


Soy palabra-surco desvanecida en la vaciedad del grito,
la fluencia del lenguaje perdido en el bosque
de las sombras.


Eres la multitud de significados de la tristeza
entre barrotes,
cárcel en el mar de los silencios,
polifonía de los sentidos alborotados en la postrera
cámara de la flor amortiguada,
mientras el viento tira del deseo y resopla
el aliento del cántaro del poema
y raja el centro del dolor en los párpados:


el tiempo pasa como cristal adventicio por tu cuerpo,
pero no hay pasión para la sangre 
que te consume, 
pues Ella trajo los miedos del viento, 
homenaje a Gonca Özmen)

No hay comentarios:

Publicar un comentario