martes, 29 de septiembre de 2015

RESPOSTA VORA RIU

Imatge presa de la xarxaRESPOSTA VORA RIU


 
                         revisând acel pierdut cuvânt
                         Romulus Iulian Olariu
  

 

El temps, però, separa els joncs
de les aranyes d’aigua
a despit de la paraula perduda.

 
 
 


 

RESPUESTA A ORILLAS DEL RÍO


 
                         revisând acel pierdut cuvânt
                         Romulus Iulian Olariu
  


El tiempo, ay de mí, separa los juncos
de las arañas de agua
pese a la palabra perdida.


sábado, 26 de septiembre de 2015

MEMÒRIA DE LA FOREST PERDUDA

Imatge presa de la xarxaMEMÒRIA DE LA FOREST PERDUDAL’ala d’ocell ferit
enmig de les fulles caigudes
preserva encara el món sencer.

 


MEMORIA DEL BOSQUE PERDIDOEl ala del pájaro herido
en medio de las hojas caídas
preserva aún el mundo entero.

jueves, 24 de septiembre de 2015

ESTACIONAL

Petrura Serban (Imatge presa del seu mur de Facebook)
ESTACIONAL

 

Un poema inacabat de tardor
de Petruta Serban per al sentit
que de ben lluny ens trenca…  
ESTACIONAL
Un poema inacabado de otoño
de Petruta Serban para el sentido
que desde tan lejos nos rompe…
 

miércoles, 23 de septiembre de 2015

A CONTRAMUR

Imatge presa de la xarxa
A CONTRAMUR


 A Dumitru Ichim Al full blanc del poema
 un vaixell farcit de flors grogues
 que solca el teu epitafi.
A CONTRAMURO


A Dumitru IchimEn la hoja blanca del poema
un navío colmado de flores amarillas
que surca tu epitafio.

sábado, 19 de septiembre de 2015

RAÓ DE L’IRREAL

Imatge presa de la xarxa
RAÓ DE L’IRREALLa pedra del somni trencà l’ala de l’ocell thai que volava per damunt de les ombres...

 


RAZÓN DE LO IRREALLa piedra del sueño rompió el ala del pájaro thai que volaba por encima de las sombras...

viernes, 18 de septiembre de 2015

FREC DE POEMA

Imatge presa de la xarxa
FREC DE POEMACada rosa té el seu pètal ferit.

 
 
  

ROCE DE POEMA


 
Cada rosa tiene su pétalo herido.

miércoles, 16 de septiembre de 2015

PALINÒDIA

Imatge presa de la xarxaPALINÒDIA
Exactament -digué el vell grec:
‘la Poesia és als llavis del vent.’
A l’ombra de l’arbre mai no tindràs la perspectiva suficient per a assolir la realitat de l’arbre mateix.
PALINODIA
Exactamente -dijo el viejo griego:
‘la Poesía está en los labios del viento.’
A la sombra del árbol nunca tendrás la perspectiva suficiente para alcanzar la realidad del árbol mismo.

martes, 15 de septiembre de 2015

COMPTE

Imatge presa de la xarxa
COMPTE
 


A despit de SabinaEn l’aixopluc de la paraula vera no hi ha princeses possibles per a sanar la revolta sagnant de l’estació darrera.

CUIDADO


                                                                     A pesar de SabinaEn el cobijo de la palabra vera no hay princesas possibles para sanar la revuelta de la estación última.

domingo, 13 de septiembre de 2015

OLFACTE AVALL

Imatge presa de la xarxa
OLFACTE AVALLLa pudor dolçassa del teu sexe m’envaeix encara els vells escalons de la consciència.

OLFACTO ABAJOLa dulzona pestilència de tu sexo todavía me invade los viejos escalones de la conciencia.

viernes, 11 de septiembre de 2015

ENGABIAMENT

Imatge presa d la xarxa
ENGABIAMENT
 La llum interior de l’au del somni reverbera fosca en l’espill de l’alba.
 
 

 
 
ENJAULAMIENTOLa luz interior del ave del sueño reverbera obscura en el espejo del alba.

martes, 8 de septiembre de 2015

L’AFANY DEL VELL OLLER

Imatge presa de la xarxa
L’AFANY DEL VELL OLLERAl teler de l’aranya no hi ha pàtria possible. 
Només l’engrut viscós de seda antiga.  


  


EL AFÁN DEL VIEJO ALFAREROEn el telar de la araña no hay patria posible.
Sólo el viscoso engrudo de seda antigua.

lunes, 7 de septiembre de 2015

VALERIANA

Imatge presa de la xarxa
VALERIANA

Per Alice Valeria Micu
L’amor més abstracte és a l’ombra del teu darrer somni.
VALERIANA

Para Alice Valeria Micu
El amor más abstracto se halla a la sombra de tu último sueño.

viernes, 4 de septiembre de 2015

EMILIET PUTATIU


Imatge presa de la xarxa
EMILIET PUTATIUIf poetry is dead
I am a necrophile
Karen Karslyan
Ella m’hi diu que encara s’enyora del costat fosc de la meua poesia amorosa les nits d’entresetmana.


E-MAIL PUTATIVO
If poetry is dead
I am a necrophile
Karen Karslyan
En él Ella me dice que todavía añora el lado oscuro de mi poesía amorosa las noches de entresemana.