jueves, 31 de julio de 2014

ONLY SEX ON LINE

Imatge presa de la xarxa
ONLY SEX ON LINE

 


M’endinse en el pou enfangat dels teus somnis o m’adorm en l’ombra subtil d’una altra vida anterior…

(Del darrer degoteig del poeta, ai las,  naix la nit)         

(Pulsions, 2014)

ONLY SEX ON LINEMe adentro en el pozo enlodado de tus sueños o me duermo en la sombra sutil de otra vida anterior…

(Del último goteo del poeta, ay, nace la noche)

martes, 29 de julio de 2014

SOTA COTA ZERO

Imatge presa de la xarxa
SOTA COTA ZERO
Ella arrecera feixuga el groc a destemps
en els ulls de l'última solitud.

(Pulsions, 2014)

BAJO COTA CERO
Ella cobija torpe el amarillo a destiempo
en los ojos de la soledad última.

lunes, 28 de julio de 2014

LLENGUA DE GAT

Imatge presa de la xarxa
LLENGUA DE GAT
La sendera es renovella: El viatger trepitja històries encara irresolutes, el teuladí d’antany torna a niar amb nova cançó. S’arrossega al mateix punt quan ha arribat a l’altra riba.

(Amb la llengua de gat un poema malbarata la soledat del meu cos.)

(Pulsions, 2014)

LENGUA DE GATO

 


El sendero se renueva. El viajero pisotea historias todavía irresueltas, el gorrión de antaño vuelve a anidar con nueva canción. Se arrastra al mismo punto cuando ha llegado a la otra orilla.

(Con la lengua de gato un poema da mal fin a la soledad de mi cuerpo.)

sábado, 26 de julio de 2014

SRAEL, MON AMOUR

Imatge presa de la xarxa

SRAEL, MON AMOUR

My face is not a democracy—the eyes are tyrantsMon pare, ma mare, les meues germanes en el cel de Gaza s’enyoren del foc irredent del paradís perdut.

(Pulsions, 2014)

ISRAEL, MON AMOUR

My face is not a democracy—the eyes are tyrants

 


Mi padre, mi madre, mis hermanas en el cielo de Gaza añoran el fuego irredento del paraíso perdido.

jueves, 24 de julio de 2014

DUINO DE BELL NOU

Imatge presa de la xarxa
DUINO DE BELL NOU
Aquesta flama amb dents de llum dansa com un repte de serps de llet en el pont de ninetes que s’obrin al silenci del savi desvetlat, sense murs, cap nit de vellut ni sostre pronat a l’aguait blau, metzinós de la Rosa.

(Pulsions, 2014)

DUINO DE NUEVO
Esta llama de dientes de luz danza como un reto de sierpes de leche en el puente de pupilas que se abren al silencio del sabio desvelado, sin muros, ninguna noche de terciopelo ni techo prono al acecho azul
, ponzoñoso de la Rosa.

miércoles, 23 de julio de 2014

FOSC CAPCIRÓ DELS SENTITS ORFE

Imatge presa de la xarxa
FOSC CAPCIRÓ DELS SENTITS ORFE

A Joan-Carles Martí

Un cos nu cau dels núvols
i s’arrela a la cadència del sexe útil,
a l’ombra de l’espill desfullat dels teus dits.

(Pulsions, 2014) 


OSCURA HUELLA DE LOS SENTIDOS HUÉRFANAA Joan-Carles Martí
Un cuerpo desnudo cae de las nubes
y echa raíces en la cadencia del sexo útil,
a la sombra del espejo deshojado de tus dedos.

martes, 22 de julio de 2014

BLAU DE LA NIT

Imatge presa de la xarxa
BLAU DE LA NIT
 ouvindo crescer o caule
 das pitangueiras
 Iacyr Anderson Freitas Tot bell migdia té el seu preu. Desamor cap al tard, gota a gota, escala avall, acreix l’afany del real -niu de rats- al desllum del somni…

(Pulsions, 2014)
AZUL DE LA NOCHE ouvindo crescer o caule
 das pitangueiras
 Iacyr Anderson Freitas

 


 Todo hermoso mediodía tiene su precio. Desamor al atardecer, gota a gota, escala abajo, acrecienta el afán de lo real –nido de ratas- al desluz del sueño…

lunes, 21 de julio de 2014

DE MATINET

Imatge presa de la xarxaDE MATINET
Ella sura, a despit d’Ofèlia, a l’estany,
com un vaixell bermell de pètals tímids…

(Pulsions, 2014)

TEMPRANO
Ella, a despecho de Ofelia, flota en el estanque,
tal una nave bermeja de tímidos pétalos…

domingo, 20 de julio de 2014

NOCTURNA

Imatge presa de la xarxaNOCTURNA

 


Plena de les visions calmes dels cucs de llum. Els deixes intermitents en el porxo de la pluja. Amerada com el dringar de la campaneta de la solitud que mai no respons. Com l’ombra de Narcís també pots amagar l’estiu.

(Pulsions, 2014)

NOCTURNA
Plena de las visiones calmas de los gusanos de luz. Los  dejas intermitentes en el porche de la lluvia. Amarada com el tintineo de la campanilla de la soledad a la que nunca respondes. Como la sombra de Narciso también tú puedes esconder el verano.

sábado, 19 de julio de 2014

LES MEUES MANS

Imatge presa de la xarxa
LES MEUES MANSMainile mele oarbe
Au desenat o poveste
Janina SfetcuCap orgia de ventalls per obrir el teu puny als contes de fades del futur. El darrer anarquista, Panero, no caigué de bades. I mai no saberes que era dona.  

(Pulsions, 2014)

MIS MANOSMainile mele oarbe
Au desenat o poveste
Janina SfetcuNinguna orgía de abanicos para abrir tu puño a los cuentos de hadas del futuro. El último anarquista, Panero, no cayó en balde. Y nunca supiste que era mujer.  

jueves, 17 de julio de 2014

CRUÏLLA A MONTMARTRE

Imatge presa de la xarxa
CRUÏLLA A MONTMARTRE

I ja posats, jaure en la mar recomençada de l'albatros amb els peixos disbaratats del somni blau. No deixar-ne pèntol ni gota. De tant de poema buidat en les ones, només, ai las, cenotafi.

(Pulsions, 2014)ENCRUCIJADA EN MONTMARTRE

Ya puestos en ello, yacer en la mar recomenzada del albatros con los peces en dislate del sueño azul. No dejar ni pizca ni gota. De tanto poema vacío en las olas, sólo, ay de mí, cenotafio.